Partnerzy

PARTNERZY

Do partnerskiej współpracy zapraszamy serwisy, strony branżowe i programy społeczne poświęcone polskiej gastronomii i tematom jej pokrewnym. Możliwa jest wymiana tekstów, wspólne organizowanie wydarzeń związanych z obsługą gastronomii czy spersonalizowane działania partnerskie będące korzyścią dla obu umawiających się stron.